Szkoła Muzyczna I st. w Zawierciu kształci w następujących instrumentach:

 • Fortepian
 • Akordeon
 • Skrzypce
 • Wiolonczela
 • Gitara
 • Flet
 • Saksofon
 • Obój
 • Trąbka
 • Puzon
 • Klarnet
 • Perkusja

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, dwa lub trzy razy w tygodniu.

W Szkole Muzycznej I stopnia realizowany jest program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

1. Sześcioletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który:

 • w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i ma nie więcej niż 10 lat,
 • lub w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki.

Obowiązkowe przedmioty w klasie pierwszej to:

 • instrument główny – 2 razy w tygodniu (po 30 min.),
 • kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (po 45 min.),
 • rytmika – raz w tygodniu (45 min.).

2. Czteroletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i ma nie więcej niż 16 lat.

 Obowiązkowe przedmioty w klasie pierwszej to:

 • instrument główny – 2 razy w tygodniu (po 45 min.),
 • kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (po 45 min.).

W klasach wyższych uczniowie Szkoły Muzycznej uczęszczają dodatkowo na zajęcia chóru lub orkiestry oraz grają w zespołach instrumentalnych.