Sekcja fortepianu i akordeonu

mgr Aleksandra Naczyńska – Szlęk – fortepian, akompaniament

mgr Justyna Służalec – fortepian, akompaniament

mgr Daria Kocur – fortepian, akompaniament

mgr Sławomir Pielech – fortepian, akompaniament

lic. Sylwester Marczuk – akordeon

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Katarzyna Helwing – Osuch - skrzypce

mgr Katarzyna Pielech – skrzypce

mgr Martyna Jaremus – skrzypce

mgr Marcin Kusz – wiolonczela

mgr Olga Wójcik – gitara

mgr Marek Zyskowski – gitara

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

mgr Arkadiusz Kaliński – saksofon

mgr Joanna Czerwińska – flet

mgr Katarzyna Żołnowska – Burda – obój

lic. Monika Morawiec – trąbka

mgr Kamil Gałecki – klarnet

lic. Kamil Kuczkowski – puzon

mgr Jędrzej Tukaj – perkusja

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych

mgr Katarzyna Żołnowska – Burda – rytmika

mgr Dorota Lisowska – kształcenie słuchu, wiedza o muzyce

mgr Paweł Bajek – kształcenie słuchu, zespół wokalny, zespół instrumentalny