Kwalifikacja kandydatów do nauki w szkole odbywa się na podstawie badania przydatności, którego celem jest określenie uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Przesłuchanie odbywa się w przyjaznej  atmosferze a zadania, które mają do wykonania kandydaci są proste i nie wymagają wcześniejszych przygotowań.

 W czasie badania predyspozycji słuchowych, komisja obserwuje i ocenia:

  • wrażliwość muzyczną (zaśpiewanie piosenki, umiejętność poruszania się do muzyki zgodnie z jej charakterem),
  • umiejętność słuchowego dostrzegania podobieństw i różnic w melodii,
  • umiejętność słuchowego rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,
  • umiejętność słuchowego rozpoznawania ilości dźwięków (jeden, wiele),
  • umiejętność powtórzenia melodii głosem,
  • umiejętność powtórzenia rytmu głosem i za pomocą rąk.

 W czasie badania predyspozycji manualnych do gry na określonym instrumencie komisja uwzględnia:

  • wzrost kandydata,
  • budowę rąk, dłoni, palców,
  • budowę aparatu mowy (uzębienie, kształt ust), w przypadku wyboru instrumentu dętego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza, zdają egzamin z instrumentu i przedmiotów teoretycznych.

Uczniowie przyjęci na fortepian i muszą posiadać własny instrument – pianino akustyczne