Rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły, (do pobrania ze strony lub z sekretariatu szkoły)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Wymagane dokumenty rodzice kandydata składają w sekretariacie szkoły lub przesyłają przez na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie podanym w harmonogramie przesłuchań na dany rok szkolny.

Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej odbywa się na podstawie badania przydatności które zostaje przeprowadzone w terminie wyznaczonym przed Dyrektora szkoły.
W celu przeprowadzenia badania przydatności, Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskaną przez nich punktację.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostaje udostępniona na stronie szkoły oraz w budynku placówki w terminie wyznaczonym przez dyrekcję.